แอปอาหารผู้สูงอายุ photo

Application อาหารเพื่อผู้สูงอายุ บริโภคเพื่อสุขภาพ

ผู้สูงอายุเป็นประชากรใหม่ในโลกออนไลน์ ที่ต้องการความรู้ด้านสุขภาพในการดูแลตัวเอง แต่โลกออนไลน์ก็ยังเต็มไปด้วย Fake News หรือเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้ผู้สูงอายุหากทำตาม

Application เพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะจึงจำเป็น เพื่อเป็นเสมือนผู้ช่วยให้ ผู้สูงอายุเข้าถึงเมนูอาหารที่เหมาะสมกับตัวเองตามหลักโภชนาการ

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดียให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ สำหรับผู้สูงอายุไทยและกลุ่มผู้ดูแล
ณฐกมล ผดาเวช นักศึกษาปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สนับสนุนงานวิจัยโดย สกสว.

00:00
00:00
Empty Playlist