นักวิจัยไทยให้ AI ช่วยวินิจฉัยลิ่มเลือดในสมอง

นักวิจัยไทยให้ AI ช่วยวินิจฉัยลิ่มเลือดในสมอง

การวินิจฉัยโรคลิ่มเลือดในสมองนั้นต้องแข่งกับเวลา แพทย์จะต้องอ่านภาพ CT กว่า 100 ภาพ เพื่อหาจุดลิ่มเลือดที่มีขนาดเล็กเพียง 0.01% ของภาพ ถ้าเราให้ AI ช่วยวินิจฉัย โดยเป็นการกรองขั้นแรก ก็อาจจะช่วยชีวิตผู้ป่วยจากโรคทางสมองได้มาก

นักวิจัยไทยพัฒนาโปรแกรม การระบุตำแหน่งลิ่มเลือดในสมองบนภาพ ncCT ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดส่วนกลาง (Middle Cerebral Artery) อุดตันในระยะเฉียบพลันโดยอัตโนมัติ จนสามารถไปประกวด นวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 48 (The 48th International Exhibition of Inventions Geneva) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

การระบุตำแหน่งลิ่มเลือดในสมองบนภาพ ncCT ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดส่วนกลาง (Middle Cerebral Artery) อุดตันในระยะเฉียบพลันโดยอัตโนมัติ

ผศ.ดร.ณัฐสุดา เกาทัณฑ์ทอง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

00:00
00:00
Empty Playlist