25_Web-Thumbnail มิเตอร์พี่วิน_v3

“แอปพี่วิน” มอเตอร์ไซค์มิเตอร์เจ้าแรกที่ มธ.

การจราจรใน ธรรมศาสตร์ รังสิต หนาแน่นมากในช่วงเวลาเร่งด่วน มอเตอร์ไซค์วินจึงเป็นตัวเลือกแรกๆ สำหรับ นศ. รีบบึ่งไปให้ทันสอบ

แต่พอมีวินข้างนอกมหาวิทยาลัยเข้ามาให้บริการมากขึ้น คุณภาพจึงยากที่จะควบคุม นำไปสู่อุบัติเหตุต่อนักศึกษาทุกๆ ปี

ถ้าวินมอเตอร์ไซค์มี “มิเตอร์” ตามติด สามารถตรวจสอบความเร็วได้ คิดค่าโดยสารที่เป็นธรรม และพัฒนาเป็นแอปที่ใช้ได้ง่ายๆ นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ “มอเตอร์ไซค์มิเตอร์” ยกระดับให้วินน่านั่ง น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

Research Cafe
การพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะสำหรับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อติดตามสถานะและพฤติกรรมของผู้ขับขี่ตามฐานเวลาปัจจุบัน
ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

 

00:00
00:00
Empty Playlist