13_Web-Thumbnail มาตรฐานรายได้ขั้นต่ำ

“มาตรฐานรายได้ขั้นต่ำ” วัดกันที่ตรงไหน

คุณควรมีรายได้ขั้นต่ำเท่าไหร่ ถึงจะประคองตัวอยู่ในสังคมนี้ได้?
ที่ผ่านเราใช้ “เส้นความยากจน” เป็นรายจ่ายที่ครอบครัวต้องมี แต่กลายเป็นว่าเส้นที่ว่านี้ต่ำเกินจริง จนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ในสังคมปัจจุบัน

แล้วอะไรจะเป็นเกณฑ์รายได้ ใกล้เคียงกับการใช้ชีวิตจริงๆ ของพวกเรา

Research Cafe
โครงการนำร่องเพื่อกำหนดมาตรฐานรายได้ขั้นต่ำของประชากรไทย
ดร.สมชัย จิตสุชน มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

 

00:00
00:00
Empty Playlist