Web-Thubnail หอยคลองโคน

ใครฆ่าหอยคลองโคน

“ถ้ารอให้คนไทยกินหอยตัวใหญ่ ผู้ประกอบการก็ตายหมด”

ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม ขึ้นชื่อในเรื่อง “หอยแครง” ที่ทั้งตัวใหญ่ เนื้อเยอะ จนหลายๆ คนติดอกติดใจ แต่ทำไมช่วงหลังๆ หอยคลองโคนถึงตัวเล็กลงเรื่อยๆ จนกระทั่งตายยกฟาร์ม

Research Cafe
การศึกษาเพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดและป้องกันการตายหมู่ (ยกฟาร์ม) ของหอยแครง
ดร.จารุนันท์ ประทุมยศ หัวหน้าโครงการ
ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงครามสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

 

00:00
00:00
Empty Playlist