28_Web-Thumbnail ไก่ 3 Low

เก๊าท์ไม่กลัวไก่ KKU ONE เทรนด์ใหม่ไก่เพื่อสุขภาพ

กรดยูริคต่ำ ไขมันต่ำ คอเลสเตอรอลต่ำ นี่คือนิยามใหม่ของไก่ 3 Low หรือไก่ที่พัฒนาสายพันธุ์เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค “ไก่ KKU ONE” จากงานวิจัยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Research Cafe
โครงการผลิตเนื้อไก่ Low Uric จากไก่ลูกผสมพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในตลาดอาหารสุขภาพในระดับอุตสาหกรรม
ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

 

00:00
00:00
Empty Playlist