Web-Thumbnail ท่องเที่ยวรั่วไหล

รายได้รั่วไหล ท่องเที่ยวไทยมีช่องโหว่

ประเทศไทยติดอันดับประเทศน่าเที่ยว เราก็น่าจะมีรายได้เข้าประเทศเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่เอาเข้าจริงเรามีรายได้รั่วไหลจากการท่องเที่ยวสูงถึง 28.37%!!

ท่องเที่ยวไทยรั่วไหลไปกับอะไร?

Reseach Cafe
การประเมินรายได้รั่วไหลทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสมดุลด้านการกระจายรายได้
รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist