ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช

ท่องเที่ยวไทยฝ่าวิกฤติได้ดีแค่ไหน

ประเทศไทยเผชิญวิกฤติที่กระทบต่อการท่องเที่ยวหลายครั้ง แล้วเราจัดการได้ดีแค่ไหน?

Covid-19 ได้เปลี่ยนโลกการท่องเที่ยวครั้งสำคัญ ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นจึงเป็นคนละเรื่องกับการโฆษณาให้คนกลับมาเที่ยว

การศึกษาบทเรียนการบริหารการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติของประเทศไทย
ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist