อสม. photo

ชุมชนช่วยอะไรได้บ้างเมื่อเผชิญ โควิด-19

ช่วงวิกฤตโควิด-19 ปริมาณหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ ทำให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อคนในชุมชน

จากที่ อสม. ต้องคอยรับคำสั่งจากอนามัย แต่ปัจจุบัน อสม. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพที่จะแก้ปัญหาเชิงรุกให้กับชุมชน

โครงการกระบวนการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการทำงานส่งเสริมสุขภาพ
เพนียด ชนะฤทธิ หัวหน้าโครงการวิจัย / ประธาน อสม.
วนิดา ด่านชัยสิทธิ์ ผู้ช่วยประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัยท้องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา

สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

00:00
00:00
Empty Playlist