“แมลงผู้พิทักษ์” ปกป้องสวนผักของคุณ

ธรรมชาติมีสมดุลที่ดูแลกันเอง ขึ้นอยู่กับเราจะยอมให้ธรรมชาติดูแลผลผลิตของเราอย่างไร

การใช้แมลง “ตัวห้ำ ตัวเบียน” เป็นศาสตร์อารักขาพืช ที่ต่อกรกับศัตรูพืช เพื่อควบคุมแมลงที่ทำลายผลผลิตทางการเกษตร นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงใช้ความรู้นี้พัฒนาโรงงานต้นแบบเพาะเลี้ยงแมลง ที่มุ่งหวังให้เกิดการใช้ชีววิธีในเชิงพาณิชย์

ผศ.ดร.ศมาพร แสงยศ และคณะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00
00:00
Empty Playlist