Web-Thumbnail ธรณีวิทยา

เรียน “ธรณีวิทยา” ไม่น่าเบื่อ ด้วยสื่อเสมือนจริง

ใครจำบรรยากาศตอนเรียน “ธรณีวิทยา” ช่วง ม.ปลายได้บ้าง? ถ้าใครชอบก็ชอบเลย (อย่างน้อยก็ช่วงยุคไดโนเสาร์) แต่บางคนกลับมีอุปสรรคในการเรียน เพราะไม่ชอบจำ ชื่อหินเยอะๆ เห็นแต่ภาพแบบ 2 มิติแบบๆ ที่น่าเบื่อ

ต่อไปการเรียนธรณีวิทยาจะสนุกขึ้น ช่วยให้นักเรียนไปพบสถานที่สำคัญทางธรณีวิทยาแบบใกล้ชิดโดยไม่ต้องออกจากห้องเรียน จากงานวิจัย “ห้องเรียนธรณีวิทยาเสมือนจริง”

Research Cafe
โครงการสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับห้องเรียนธรณีวิทยา
ผศ.ดร.ปิยพงษ์ เชนร้าย
ดร.สุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist