ดาราจักร photo

ค้นฟ้า-ล่ากำเนิด ดาราจักรยุคก่อตัว

การศึกษาวิทยาการกาแล็กซี คือการมองย้อนกลับไปในอดีต ยิ่งมองไปได้ไกลมากที่สุดเท่าไหร่ เราจะยิ่งได้คำตอบของการกำเนิดดาราจักรในยุคก่อตัว

ผลพวงของการวิจัยที่ยากและท้าทาย ทำให้เราได้เทคโนโลยีคุณภาพสูงเพื่อใช้ตอบโจทย์ชีวิตมนุษย์ และประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีเหล่านี้เช่นกัน

การศึกษาโครงสร้างบริเวณให้กำเนิดดาวฤกษ์ของดาราจักรในยุคก่อตัว
ดร.วิภู รุโจปการ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนงานวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist