ฟรีแลนซ์ photo

“ฟรีแลนซ์” ไม่ได้ทำงานแล้วตายไป

วังวนของฟรีแลนซ์ดูจะหนีไม่พ้นการตัดราคาแข่งกันเองเรื่อยๆ จนงานที่ได้หมดคุณค่า เพียงเพื่ออยู่ให้รอดไปวันๆ

น่ากลัวที่องค์กรต่างๆ จะใช้ช่องว่างทางกฏหมายนี้ บีบคนทำงานให้เป็นฟรีแลนซ์อย่างไม่เต็มใจ งานวิจัยศึกษาความเหลื่อมล้ำของกฏหมาย จะทำอย่างไรให้แรงงานอิสระมีสวัสดิภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การพัฒนาระบอบกฏหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำกับกลุ่มแรงงานรับจ้างอิสระที่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายในศตวรรษที่ 21
ผศ.ดร.ทศพล ทรรศกุลพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

 

00:00
00:00
Empty Playlist