เศรษฐกิจและการคลังไทย

มองไปอีก 20 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจและการคลังไทย

เพิ่งจะฟื้นตัวได้ไม่เท่าไหร่ Omicron ก็มาทำให้เราชะงักอีกหน
เศรษฐกิจไทยก็ยิ่งเอาแน่เอานอนไม่ได้ มีการคาดการณ์ว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยจะโตช้าลงในระยะ 5 ปี และลดลงเหลือ 3% เท่านั้น

ถ้าให้มองไปอีก 20 ปี ข้างหน้า เศรษฐกิจและการคลังไทย จะมีความเป็นไปได้กี่รูปแบบ? และแบบไหนที่เราต้องการมากที่สุด

โครงการประเทศไทยในอนาคต มิติที่ 6
เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก เกษตรกรรมและการบริการ
ดร.นณริฏ พิศลยบุตร
ธรรมรัตน์ บุญเจริญพรสุข
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI

 

00:00
00:00
Empty Playlist