Web-Thumbnail หิ่งห้อย ver5

“ภาษารักแห่งหิ่งห้อย” การปล่อยหิ่งห้อยเลี้ยงสู่ธรรมชาติ

แสงของหิ่งห้อย คือความโรแมนติกแห่งค่ำคืน ความงามอันลงตัวนี้ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใครๆ ก็อยากเห็นหิ่งห้อยสักครั้ง

น่าตื่นเต้นที่นักวิจัย ม.เกษตรฯ สามารถเพาะเลี้ยงหิ่งห้อยน้ำจืดได้สำเร็จ แต่การปล่อยสู่ธรรมชาติสามารถทำได้หรือไม่? นักวิจัยพร้อมมีคำตอบ

Research Cafe
โครงการประเมินความแตกต่างด้านพันธุกรรมและพฤติกรรมของประชากรหิ่งห้อย Sclerotia aquatillis บริเวณภาคกลางของประเทศไทย
ผศ.ดร.อัญชนา ท่านเจริญ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

00:00
00:00
Empty Playlist