Web-Thumbnail อุตสาหกรรม

“ผู้สูงอายุทักษะสูง” เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรม

“ถึงร่างกายจะอ่อนล้าตามกาลเวลา แต่ทักษะยังคงเฉียบคม” นี่จึงเป็นเหตุผลที่ธุรกิจหลายแห่งยังคงจ้างผู้สูงอายุไว้ในองค์กร และผู้สูงอายุรักที่จะทำงาน

การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะกับผู้สูงอายุจึงจำเป็น งานอาจไม่ต้องหนักมาก มีความยืดหยุ่นสูง และอาจไม่ต้องจ่ายแพงเสมอไป เพราะผู้สูงอายุเข้าใจดีว่าทำงานหนักไม่ได้แบบครั้งหนุ่มสาว

Research Cafe
การพัฒนาโมเดลการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย
ผศ.ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพาสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist