Drone Swarm ปฏิบัติการฝูงโดรนฝีมือคนไทย

Drone Swarm ปฏิบัติการฝูงโดรนฝีมือคนไทย

โดรนบินเพียงลำสองลำ เราก็เห็นมาบ่อยแล้ว แต่ถ้ามีโดรนเป็นร้อย ๆ ลำบินอยู่กลางฟ้า ก็ยิ่งน่าตื่นตาตื่นใจ และคนไทยเองก็ทำได้ Drone Swarm นอกจากจะปฏิบัติการเพื่อความสวยงามทั้งแปรอักษร บินเป็นรูปทรงที่เคลื่อนไหวได้ แต่ฝูงโดรนจำนวนมากยังสามารถใช้ในงานกู้ภัยและการเกษตร

โดยทีมวิจัยที่เต็มไปด้วยพลังวัยรุ่น ทั้งออกแบบโดรน และพัฒนาชุดคำสั่งด้วยตนเอง จนสามารถเติมท้องฟ้าด้วยฝูงบินขนาดเล็ก เติมเต็มความฝันและสร้างอาชีพด้วยฝีมือพวกเขาเอง

โครงการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์โดรนแปรอักษร
พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
00:00
00:00
Empty Playlist