Web-Thumbnail ดอยสเตอร์

เที่ยวไป วิจัยไป ดอยสเตอร์

อาจจะไกลหน่อย แต่คุณจะได้ประสบการณ์เที่ยวชุมชนชาว “เลอเวือะ” ไม่รู้ลืม ที่บ้านป่าแป๋ จ.แม่ฮ่องสอน

กลุ่ม “ดอยสเตอร์” (#DoiSter) สำรวจองค์ความรู้ชุมชน และขยายผลเป็นงานวิจัยที่ช่วยให้ชุมชนสามารถสร้างสรรค์เศรษฐกิจ และสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเลอเวือะ

ชมเทคนิคการยอมผ้าด้วยสีธรรมชาติ นอนโฮมสเตย์ เรียนรู้ชีวิตดอย กินอาหารท้องถิ่นรสชาติเยี่ยม ไปแม่ฮ่องสอนคราวหน้า ปักหมุด “บ้านป่าแป๋” ไว้เป็นจุดหมายด้วยเลยสิ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผศ.เกษม กุณาศรี ผอ.ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สมภพ ยี่จอหอ นักวิจัยและนักพัฒนาอิสระ/ผู้ก่อตั้งดอยสเตอร์
ดร.จรรยวรรธ สุธรรมา นักวิจัยและนักพัฒนาอิสระ/ผู้ร่วมก่อตั้งดอยสเตอร์สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist