18_Web-Thumbnail น้ำตาสุนัข

โปรตีนน้ำตาสุนัข

“เก็บน้ำตาคนก็ว่ายากแล้ว แต่เก็บน้ำตาสุนัขยากกว่าเยอะ!”

ดวงตาสุนัขที่เห็นใสๆ แต่บางครั้งน้องๆ ก็ระคายเคืองเพราะ “โรคตาแห้ง” และโปรตีนอะไรในน้ำตาสุนัขที่ทำให้เกิดการอักเสบ นี่จึงเป็นก้าวแรกของการศึกษาโปรตีนน้ำตาสุนัขที่จะนำไปสู่การรักษาที่เฉพาะเจาะจงกับเหล่าสี่ขาให้กลับมามองสดใสอีกครั้ง

Research Cafe
โครงการวิเคราะห์โปรตีนในน้ำตาสุนัขปฏติและสุนัขที่เป็นโรคตาแห้ง และอธิบายลักษณะการตอบสนองของโปรตีนในน้ำตาสุนัขป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยากระตุ้นน้ำตาชนิด cyclosporine
อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

 

00:00
00:00
Empty Playlist