“หอยอำแพง” การค้นพบหอยโบราณสายพันธุ์ใหม่ในไทย

จ. สมุทรสงครามเคยจมอยู่ใต้มหาสมุทรมาก่อน! นอกจากเราจะค้นพบซากวาฬที่สมบูรณ์มากอย่าง “วาฬอำแพง”
อีกทั้งนักวิจัยยังพบซากหอยจิ๋วโบราณสายพันธุ์ใหม่ของโลกในบริเวณใกล้เคียงด้วย ประเทศไทยยังมีความลับของพื้นพิภพอีกมาที่รอนักวิชาการรุ่นใหม่ ๆ มาค้นพบ

การค้นพบหอยทะเลจิ๋วชนิดใหม่ของโลก
ดร. ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00
00:00
Empty Playlist