รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง

รักษาระยะห่างทางสังคมด้วย AI

แม้ขณะนี้สถานการณ์ Covid-19 ของประเทศจะทุเลาลง แต่คนในสังคมยังต้องรักษาระยะห่าง และใช้ชีวิตไม่ประมาทอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้พื้นที่แออัดร่วมกัน

CiRA Core (ซีร่าคอร์) นวัตกรรม Software + Controller ที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มนักวิจัยไทยสามารถดัดแปลงให้ช่วยเตือนรักษาระยะห่างทางสังคม ด้วยระบบการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) เมื่อระบบเห็นคนกระจุกตัวอยู่มาก จะส่งสัญญาณเตือนอัตโนมัติ และยังสามารถตรวจสอบคุณภาพหน้ากากอนามัยได้อีกด้วย

การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานด้านการบูรณาการระบบ เพื่องานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ สำหรับใช้งานอุตสาหกรรม 4.0
รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

 

00:00
00:00
Empty Playlist