ยกระดับมาตรฐาน “ดอกไม้กินได้”

ยกระดับมาตรฐาน “ดอกไม้กินได้”

ถ้าดอกไม้สวย ๆ ที่เห็นอยู่ในแจกัน เปลี่ยนมาอยู่บนจานอาหารของเราแทน คงเกิดคำถามตามมาว่า ปลอดภัยหรือเปล่า มีมาตรฐานไหม และกินแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่า?

ที่ดอยสะโงะ จ.เชียงราย เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกดอกเก๊กฮวย และดอกคาโมมายล์ แต่พวกเขาประสบปัญหาดอกไม้เหลือทิ้งจำนวนมากเนื่องจากอบแห้งไม่ทัน และขบวนการอบแห้งยังไม่ได้มาตรฐาน
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาการอบแห้งดอกเก๊กฮวย จึงเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกษตรกรในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

การพัฒนาการอบแห้งดอกเก๊กฮวย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วศ.บ.ฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

00:00
00:00
Empty Playlist