Video

“วรรณกรรมดิจิทัล” ขอบเขตใหม่โลกวรรณกรรม

เมื่อวรรณกรรมอยู่ในโลกดิจิทัล อะไร ๆ ก็สามารถเป็นวรรณกรรมได้หมด ทั้งเกม หนัง หรือแอปนิยาย “จอยลดา” และอีกไม่นานทักษะ Coding จะเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับนักสร้างสรรค์ทุกคนหากโลกทั้งใบอยู่ในดิจิทัล

แก่แล้วไง? ยังวิจัยได้

ปกติเราเห็นคนหนุ่มสาวเป็นแกนนำชุมชน แต่ที่บ้านปลักปรือนี้พิเศษอยู่อย่างที่ผู้สูงอายุเป็นแกนนำของทุกอย่าง ด้วยความรู้สมุนไพรที่สั่งสมมานาน ประสานเข้ากับกระบวนการวิจัย ผู้สูงอายุบ้านปลักปรือจึงเป็นผู้ประกอบการรุ่นเดอะ

ผลไม้ไทยคุณค่าโภชนาการสูง

ผลไม้จ้า ผลไม้! เสียเงินซื้อผลไม้เมืองนอกแพง ๆ อยู่หลายปี แต่ไม่เคยรู้ว่า “ผลไม้ไทย” นี่เอง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสารพฤกษเคมีระดับสูง น่าเสียดายที่ไม่ค่อยได้อวดสักเท่าไหร่ งานวิจัยค้นหาความลับของผลไม้ไทย ที่จะทำให้คุณอยากจ่ายตลาด

“ปลากุเลาเค็ม” ที่ทำให้ลืมทุกปลาเค็ม

ราชาแห่งท้องทะเลคือ “ปลากุเลา” และถ้าคุณเคยชิมปลากุเลาเค็ม คุณจะลืมทุกปลาเค็มที่เคยรู้จัก งานวิจัยท้องถิ่นที่ค้นหา “ทุนชุมชน” สู่รายได้ยั่งยืน

กรุงเทพฯ น้ำไม่พอใช้ใน 20 ปีข้างหน้า

หากบอกว่าอีก 20 ปีข้างหน้า น้ำจะไม่เพียงพอสำหรับประชากรชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล น่าจะเชื่อยากเพราะทุกวันนี้น้ำไหลแรงออกมาจากก๊อกทุกวัน แต่นี่ข้อมูลมาจากงานวิจัยที่ประกอบด้วยข้อมูลมากมาย ได้เวลาแล้วที่เราจะตระหนัก และให้คุณค่ากับน้ำมากขึ้น

“เสน่ห์สิมิลัน” บนสมดุลการท่องเที่ยว

แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้ทรัพยากรธรรมชาติสวย ๆ ถูกทำลาย เกิดเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อหาจุดสมดุล และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันให้สวยงามและคงอยู่สืบไป

00:00
00:00
Empty Playlist