Video

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ถ้าอยากจะพ้นกับดักรายได้ปานกลางให้เร็วขึ้นอีก 2 ปี เราอาจจะต้องสนับสนุน “แฟชั่น” ให้มากขึ้น

ใครฆ่าหอยคลองโคน

ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม ขึ้นชื่อในเรื่อง “หอยแครง” ที่ทั้งตัวใหญ่ เนื้อเยอะ จนหลาย ๆ คนติดอกติดใจ แต่ทำไมช่วงหลัง ๆ หอยคลองโคนถึงตัวเล็กลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งตายยกฟาร์ม

“มาตรฐานรายได้ขั้นต่ำ” วัดกันที่ตรงไหน

ที่ผ่านเราใช้ “เส้นความยากจน” เป็นรายจ่ายที่ครอบครัวต้องมี แต่กลายเป็นว่าเส้นที่ว่านี้ต่ำเกินจริง จนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ในสังคมปัจจุบัน

“กีรออาตี” หลักเรียนอัล-กุรอานอย่างเป็นระบบ

อัล-กุรอาน คือหัวใจหลักของชาวมุสลิม อย่างไรก็ตามการอ่านอัล-กุรอานมีความยาก ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สูง จนอาจทำให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงยาก

เสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ

นักวิจัยสามารถพัฒนา “เสื้อ” ที่ดมกลิ่นกายและสามารถตรวจวัดโรคแบบ Real time งานวิจัยไทยที่ถูกนำไปใช้และพัฒนาร่วมกับหลายประเทศ แสดงให้เห็นว่าคนไทยก็พร้อมพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ได้

00:00
00:00
Empty Playlist