Video

กู้จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญแห่งพุกาม

กู้จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญแห่งพุกาม

“มรดกโลกพุกาม” ประเทศเมียนมา เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่ภาพจิตรกรรมจำนวนมากถูกลักลอบตัดออกไป โดยนักแสวงโชคต่างชาติ​ ถูกขายให้พิพิธภัณฑ์ต่างๆ และกลายเป็นของสะสมคนรวย

อาชีวะไทยพร้อมแค่ไหน

อาชีวะไทยพร้อมแค่ไหน

สิงค์โปรพิสูจน์แล้วว่า “อาชีวะสร้างชาติ” อย่างแท้จริง นักศึกษาที่จบไปล้วนการันตีว่ามีงานทำ และมีโอกาศเรียนด้วยเทคโนโลยีที่อัพเดทอยู่เสมอ

ผศ.ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ

ภาษาสื่อ ซึมเศร้า

งานวิจัยสำรวจภาษาสื่อสารที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า เพื่อหาลักษณะทางภาษาในการบ่งชี้โรค ทำให้เราสามารถเข้าช่วยเหลือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้

รศ.ดร.พีระ เจริญพร

ทำอย่างไรให้งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง

หลังจากผู้ประกอบการทั้งหลายบอบช้ำจาก Covid-19 พวกเขาต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆ มาเสริมศักยภาพให้เร็วที่สุด ถ้านักวิจัยไม่คุยกับ SMEs เลยว่าต้องการอะไร ผู้ประกอบการคงอยู่ไม่ได้แน่นอน

00:00
00:00
Empty Playlist