Video

รศ.ดร.พีระ เจริญพร

ทำอย่างไรให้งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง

หลังจากผู้ประกอบการทั้งหลายบอบช้ำจาก Covid-19 พวกเขาต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆ มาเสริมศักยภาพให้เร็วที่สุด ถ้านักวิจัยไม่คุยกับ SMEs เลยว่าต้องการอะไร ผู้ประกอบการคงอยู่ไม่ได้แน่นอน

ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง วิศวกรรมอาหารไม่ควรหยุดอยู่กับที่

สถานการณ์โลกแปรผัน ทำให้ความมั่นคงทางอาหารสั่นคลอน วิศวกรรมอาหารจะเข้ามาตอบโจทย์เพื่อให้คนในสังคมมีอาหารอย่างยั่งยืน

เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีน

เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีน

ถ้าหลังพ้น Covid-19 ไปแล้ว ประเทศไทยยังจำเป็นต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนอีกครั้ง นี่จะเป็นโอกาสใหม่หรือไม่ ที่เราจะใช้เวลานี้ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว

ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์

คนกล้าคืนถิ่น ภารกิจพาหนุ่มสาวกลับบ้าน

เรากำลังเห็นเทรนด์คนรุ่นใหม่กลับไปทำเกษตร แต่ต้องยอมรับว่า คนส่วนหนึ่งโลกสวย คิดว่าทำกันง่ายๆ ดังนั้นเวลาเวลาเจอปัญหา จะถอดใจและท้อแท้

รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง

รักษาระยะห่างทางสังคมด้วย AI

CiRA Core (ซีร่าคอร์) นวัตกรรม Software + Controller ที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มนักวิจัยไทยสามารถดัดแปลงให้ช่วยเตือนรักษาระยะห่างทางสังคม ด้วยระบบการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning)

อสม. photo

ชุมชนช่วยอะไรได้บ้างเมื่อเผชิญ โควิด-19

ช่วงวิกฤตโควิด-19 ปริมาณหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ ทำให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อคนในชุมชน

00:00
00:00
Empty Playlist