Video

ปลาลูกผสมซิลเวอร์ ดันดาวเด่นเกรดส่งออก

ไทยต้องนำเข้าปลาสวายเนื้อขาว Pangasius Dory จากเวียดนามปีละ 25,000 ตัน ส่วนหนึ่งเพราะรสชาติดี แต่ในบ้านเราเองกลับเพาะพันธุ์ไม่ทันทั้งๆ ที่เรามีศักยภาพมากกว่าเวียดนาม

มองการเมืองเชิงตุลาการ

ตั้งแต่รัฐธรรมนญูปี 2550 เป็นต้นมา บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางต่อเนื่อง และมีช่องว่างมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อสังคม

“ไขมันจระเข้” มูลค่าที่ถูกมองข้าม

จระเข้น้ำจืดเป็นสัตว์เศรษฐกิจ เนื้อ กระดูก หนัง สามารถใช้ประโยชน์ได้หมด ยกเว้น “ก้อนไขมัน” ที่ขายไม่ได้ราคา ทำให้เกษตรกรจำเป็นต้องทิ้งจำนวนมาก

สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น ยกระดับอาหารสุขภาพ

เกษตรกรที่ทำฟาร์ม “สาหร่ายพวงองุ่น” มักต้องทำใจที่มีสาหร่ายตกเกรด คัดทิ้งเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ตัวสาหร่ายเองยังมีคุณค่าสารอาหารสูง แต่ตลาดไม่รับซื้อ

00:00
00:00
Empty Playlist