Technology Catalog

กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำเชื่อมข้าวเหนียว

“น้ําส้มสายชูหมักจากข้าว” อีกหนึ่งเครื่องปรุงรสยอดฮิตของไทยที่นิยมรับประทานคู่กับอาหารอย่างซูชิหรือข้าวปั้นที่คนไทยนิยมบริโภค ซึ่งปกติเครื่องปรุงรสชนิดนี้มักนําเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาแพง นักวิจัยและผู้ประการจึงมีการวิจัยพัฒนานํา “น้ําเชื่อมข้าวเหนียว อินทรีย์” มาพัฒนาเป็น “น้ําส้มสายชูหมักจากน้ําเชื่อมข้าวเหนียว” ที่ให้กรดอะมิโนที่สําคัญหลายชนิด

กรรมวิธีสกัดสารพอลีฟีนอลความเข้มข้นสูงของเนื้อผลกาแฟ

การใช้ประโยชน์จากเนื้อกาแฟ (Coffee Pulp) ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกาแฟโดยการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารโพลีฟีนอล ที่มีกรดคลอโรจินิกและอิพิคาเชซิน ซึ่งมีมากในเนื้อกาแฟและมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ พัฒนาสู่กรรมวิธีสกัดสารพอลีฟีนอลความเข้มข้นสูง ต่อยอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์

โดมรับแสงทางอ้อมและระบายอากาศสำหรับหลังคาอาคาร

ปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอภายในบ้านหรืออาคาร ทําให้มีการออกแบบบ้านเพื่อเน้นรับแสงสว่างจากภายนอกเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาที่มักจะตามมาก็คือ แสงจ้าบาดตา ความร้อนสะสมและรังสีทําลายวัสดุตกแต่งภายในอาคาร นักวิจัยจึงออกแบบโดมแสงนวล เพื่อแก้ไขปัญหาแสงที่ไม่เพียงพอและการระบายอากาศภายในอาคาร

ครีมจากสารสกัดไหมเพื่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง

รังไหมถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเวชสําอาง เนื่องจากในเส้นไยของรังไหม มีแหล่งโปรตีนที่สําคัญ คือสารเซอริซินที่มีคุณสมบัติที่ดีในการต้านอนุมูลอิสระ ช่วยรักษาบาดแผล ช่วยบํารุงผิวพรรณ นักวิจัยจึงคิดค้นการนําน้ําจากการสาวไหมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครีมที่สาร สกัดของรังไหมเพื่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง

การสังเคราะห์เมมเบรนพอลิเมอร์ซีโอไลต์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอนด้วยวิธีสเปรย์พ่นฝอย

เซลล์เชื้อเพลิงชนิดป้อนแอลกอฮอล์โดยตรง เป็นเทคโนโลยี ที่ได้รับความสนใจ มีการศึกษาและพัฒนากันมากในปัจจุบัน ซึ่งส่วนประกอบสําคัญที่ส่งผลต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดนี้ คือ “พอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์เมมเบรน” จึงมีการคิดค้นการขึ้นรูป เมมเUSนพอลิเมอร์ซี่อไลต์สําหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแผ่น แลกเปลี่ยนโปรตอนด้วยวิธีสเปรย์พ่นฝอย เพื่อการกระจายของอนุภาคที่ทั่วถึง

กรรมวิธีการเพิ่มความเข้มข้นของวิตามินอี

กรรมวิธีเพิ่มความเข้มข้นของวิตามินอีจากดิสทิลเลท (Distilled) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมแปรรูปน้ํามันปาลม์เพื่อการบริโภค ด้วยการพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ การสกัดทําให้ได้วิตามินอีเข้มข้น เพื่อนํามาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง อาหาร และยา ทดแทนการนําเข้าวิตามินอี จากต่างประเทศที่มีราคาสูงกว่ากิโลกรัมละ 2-3 แสนบาท

00:00
00:00
Empty Playlist