Technology Catalog

ผลิตภัณฑ์กลุ่มข้าวเสริมสารสกัดสมุนไพร

“Functional rice drink” ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ที่พัฒนามาจากข้าว โดยนักวิจัยมีการประยุกต์ใช้กลุ่มข้าวสี ได้แก่ ข้าวหอมนิล และข้าวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระมาก มาใช้เป็นวัตถุดิบเสริมรสหวานโดยธรรมชาติ ด้วยสารสกัดจากสมุนไพรพร้อมถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิต เพื่อต่อยอดในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทุกชนิด

RS87 ผลิตภัณฑ์กรานูลช่วยให้พืชแข็งแรง

การทําเกษตรของไทยยังพึ่งพาปุ๋ยเคมีเป็นสลัก มีการนําเข้าจากต่างประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท โดยเฉพาะการปลูกข้าวที่มีต้นทุนเป็นค่าปุ๋ยเคมีถึง 25% ศึกษาจนค้นพบ “ไรโซแบคทีเรีย” สายพันธ์ RS87 ที่มีคุณสมบัติที่มีคุณสมบัติช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กับพืช

ฟื้นฟูดินปนเปื้อนสารอันตรายด้วยอนุภาคนาโน

นวัตกรรม “ล้างพิษให้ดิน” โดยการการนําความรู้ทางวิศวกรรม เข้ามาพัฒนาเครื่องล้างแคดเมียมออกจากดินด้วยอนุภาคเล็กประจําศูนย์ พบว่าเทคนิคนี้ช่วยล้างแคดเมียมออกจากดินได้ 78% และล้างแคดเมียมประเภทรั่วไหลบ่ายได้มากถึง 93% เกษตรกรจึงสามารถนําดินไปใช้เพาะปลูกได้อีกครั้ง ลดการปนเปื้อนของสารอันตราย เป็นการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตราย

การแยกและตรวจวัดเชื้อก่อโรคฟันผุเชิงกึ่งปริมาณได้ด้วยตาเปล่า

นักวิจัยจึงคิดค้น สารประกอบอนุภาคที่สามารถจับกับเชื้อก่อโรคฟันได้อย่างจําเพาะสําหรับใช้ในการแยกและตรวจวัดเชื่อก่อโรคฟันผุเชิงกึ่งปริมาณได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งปริมาณของเชื้อจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคได้

วัสดุปิดแผลจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ไฮโดรเจลกึ่งของแข็งรักษาโรคเหงือกอักเสบ

โรคเหงือกอักเสบเป็นโรคที่เกิดกับเนื้อเยื่อหรืออวัยวะรอบ ๆ ตัวมัน ส่งผลให้กระดูกหุ้มรากฟันละลายและเหงือกร่น มีอาการปวดบวม ซึ่งทําให้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง นักวิจัยจึงพัฒนาไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจากไคโตซานและสารสกัดจากโปรตีนรังไหม ที่มีสารสกัดจากเมล็ดลําไยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการรักษา

เตารีดไฟฟ้าอัจฉริยะ

การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เตารีดไฟฟ้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านในความสะดวกในการใช้งานและด้านการประหยัดพลังงานบนแนวคิด การพัฒนาของ Internet of Things (IoT) ที่ใช้ระบบสมองกลฝังตัวขนาดเล็ก

00:00
00:00
Empty Playlist