Technology Catalog

เครื่องหยอดข้าวสับหว่าง (นาแห้ง)

ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี เป็นอุปรกรณ์เสริมที่ติดพ่วงกับเครื่องไถนา ทำให้สามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวได้รวดเร็ว เป็นระเบียบ ง่ายต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิต

เครื่องหยอดข้าวนาน้ำตม (นางามโมเดล 1)

การทำนาน้ำตม เป็นรูปแบบการทำนาที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและมีความยากลำบาก ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่อยากที่จะสืบทอด นักวิจัยจึงคิดค้นเครื่องยอดข้าวนาน้ำตมขึ้น เพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงในการทำนา

“คอนกรีตพรุน” คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คอนกรีตมวลเบาที่นำเศษวัสดุมาใช้เป็นมวลรวมหยาบในการทำ ภายในเนื้อคอนกรีตมีรูพรุนและโพรง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านวิศวะกรรมและสถาปัตยกรรมได้หลากหลาย

MyAir อุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่น PM2.5 และ AQI ขนาดเล็กและพกพา

อุปกรณ์ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 และคุณภาพอากาศ AQI สำหรับใช้งานในชีวิตประจำวัน มีความแม่นยำสูง ถูออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ร่วกัน โดยใช้เซ็นเซอร์มาตราฐานที่ได้รับการยอมรับและเทคโนโลยี loT เพื่อใช้ในการายงานผลข้อมูล

นาฬิกาแจ้งเตือนปริมาณก๊าซพิษ

นาฬิกาแจ้งเตือนปริมาณก๊าซพิษ คือคาร์มอนอกไซด์ สาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ การทำงานของนาฬิกาชนิดนี้จะใช้เซ็นเซอร์ขนาดเล็กในการตรวจจับก๊าซพิษ

00:00
00:00
Empty Playlist