Technology Catalog

แอปพลิเคชัน ‘ES-CAD’

แอปพลิเคชั่น ES-CAD” ที่ประกอบไปด้วยแบบวัดเชาวน์อาชีพออนไลน์และรูปแบบการเรียนรู้อาชีพ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยนักเรียนไทยพิจารณาวางแผนเลือกอาชีพได้รอบคอบ ตรงเป้าหมาย เพื่อนําไปสู่เส้นทาง ความสุขและความสําเร็จในการทํางานในอนาคต

เซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพหมอกควัน

ชุดเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพหมอกควันที่ผลิตขึ้นนี้จะสามารถตรวจวัด สภาพหมอกควันและข้อมูลประกอบต่าง ๆ โดยข้อมูลที่วัดได้จากเซ็นเซอร์จะถูกส่งเข้าระบบ Cloud ทุกๆ 10 นาที ผ่านการเชื่อมต่อไวไฟ โดยเมื่อเครื่องตรวจวัดข้อมูลจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนจาก สีฟ้า” แสดงถึง สถานการณ์ปกติไล่ไปจนถึง สีแดง” เป็นการเตือนภัยระดับ รุนแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ควรออกนอกบ้าน เป็นต้น

อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ติดตามตรวจจับจุดเผาไหม้ก่อหมอกควัน

นําหลักการ “อากาศยานไร้คนขับ (UAV)” หรือ “โดรน (Drone)” มาออกแบบและผลิตใหม่เพื่อให้เหมาะสมแก่การติดตั้ง กล้องอินฟราเรด (Thermal infrared camera) เพื่อตรวจจับหาพิกัดของสถานที่ที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงผิดปกติ

เครื่องล้างแมงกะพรุนดองเกลือ

“เครื่องล้างแมงกะพรุนดองเกลือ” ในระดับอตสาหกรรม ด้วยกลไกการหมุนเหวี่ยงน้ํา สลัดน้ําและความเค็มเป็นรอบ ๆ มีระบบแยกกรวดทรายที่ปะปนมากับแมงกะพรุนถูกต้องตามแลักของการสร้างเครื่องจักรสําหรับผลิตอาหาร (Hygienic Design) เนื้อแมงกะพรุนที่ได้จึงมีความกรุบกรอบ เค็มน้อย และมีคุณภาพที่สม่ําเสมอ

ระบบจ่าเฉยอัจฉริยะ

เป็นการพัฒนาระบบการออกใบสั่งอัตโนมัติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบวิเคราะห์รายละเอียดภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจจับผู้กระทําผิดกฎRมายฝ่าฝืนการเปลี่ยนช่องทางจราจรในเส้นทึบ โดยจะส่งออกข้อมูลป้ายทะเบียนรถ ยี่ห้อรถ ประเภทรถและสีรถ ไปที่ระบบส่วนที่ 2 คือระบบออกใบสั่งอัตโนมัติ ซึ่งสามารถออกใบสั่งได้ภายในเวลา 1 นาที จากเดิมที่ต้องใช้เวลาถึง 5 นาที ทําให้สามารถจับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรได้มากขึ้น

มือกลเทียม

“มือเทียมกล” (Prosthetic hand) เป็นอุปกรณ์ อํานวยความสะดวกให้ผู้สวมใส่มีอิสระในการเคลื่อนไหว ตัวแขนและมือผลิตจากเครื่องพิมพ์ภาพ 3 มิติที่ล้ําสมัยบวกกับการเคลื่อนไหวได้ตามความต้องการของผู้สวมใส่ เป็นนวัตกรรมที่มอบโอกาสที่ 2 และศักยภาพในการใช้ชีวิตของผู้พิการให้กลับคืนมา

00:00
00:00
Empty Playlist