Interview

การปรับตัวสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

ก๊าซเรือนกระจก หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนขึ้น ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่บริโภคไม่หยุดหย่อน ยิ่งเมื่อมนุษย์อย่างเรามารวมกันอยู่ในเมืองๆ หนึ่ง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยิ่งเพิ่มขึ้นทวีคูณ

นิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ สู่สื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

เมื่อนึกถึงนิทานภาษาอังกฤษ คงจะหนีไม่พ้นซินเดอเรลล่า สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา หรือลูกหมูสามตัว แล้วถ้าเป็นนิทานพื้นบ้านล่ะ รู้จักกันบ้างไหม

บางชะนีโมเดล กระบวนการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่ทุ่งรับน้ำ

จากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก รับน้ำหลายสิบปี จนชาวบ้านเป็นหนี้เป็นสิน ชาวบางชะนีลุกขึ้นมาทำวิจัย ปรับวิธีคิด วิถีทำนา ให้สอดรับน้ำท่วม-แล้งที่ต้องเผชิญทุกปี

แก่แต่กาย เก๋าความรู้ อุตสาหกรรมยานยนต์จ้างผู้สูงอายุมากขึ้น

ผู้สูงอายุพอถึงวัย 60 ปีแล้วมีทางเดียวคือต้องเกษียณจากงานเท่านั้นหรือ ยังมีทางออกอื่นอีกไหมที่ไม้ใกล้ฝั่งจะเลือก เพราะพวกเขามีทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เปี่ยมล้น

กีรออาตี เครื่องมือการเรียนอัล-กุรอานด้วยหัวใจ

สำหรัชชาวมุสลิมนั้น การฝึกฝนภาษาเพื่อให้เข้าใจหลักคำสอนของอัล-กุรอาน ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีความสำคัญในศาสนาอิสลามเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่งในการใช้ชีวิต การเรียนภาษาเพื่อให้สามารถอ่านอัล-กุรอานได้ จะเป็นประโยชน์ในแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักศาสนาต่อไป

โอรังปันตัย อาหารทะเลจากชุมชน ที่คืนศักดิ์ศรีความเป็นคน

การทำวิจัยเพื่อท้องถิ่นจนกระทั่งเกิดเป็น “งานวิจัยกินได้” จากทุนชุมชน ภูมิปัญญา และทรัพยากรธรรมชาติที่สั่งสมมา เพื่อคืนศักดิ์ศรีให้ชาวประมงพื้นบ้านในชุมชน

00:00
00:00
Empty Playlist