Interview

การเลี้ยงผึ้ง (ศาสตร์+ศิลป์) ไม่ง่าย

การศึกษาครั้งนี้พวกเราตามไปศึกษาและรู้จักผึ้ง และน้ำผึ้งจากในห้องวิจัย จนถึงสวนลำไยที่เกษตรกรเลี้ยงผึ้งกันเลยทีเดียว เพื่อหาคำตอบว่าเกษตรเลี้ยงผึ้งอย่างไร ให้ได้น้ำผึ้งแท้ คุณภาพดี

การปรับตัวสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

ก๊าซเรือนกระจก หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนขึ้น ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่บริโภคไม่หยุดหย่อน ยิ่งเมื่อมนุษย์อย่างเรามารวมกันอยู่ในเมืองๆ หนึ่ง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยิ่งเพิ่มขึ้นทวีคูณ

นิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ สู่สื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

เมื่อนึกถึงนิทานภาษาอังกฤษ คงจะหนีไม่พ้นซินเดอเรลล่า สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา หรือลูกหมูสามตัว แล้วถ้าเป็นนิทานพื้นบ้านล่ะ รู้จักกันบ้างไหม

บางชะนีโมเดล กระบวนการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่ทุ่งรับน้ำ

จากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก รับน้ำหลายสิบปี จนชาวบ้านเป็นหนี้เป็นสิน ชาวบางชะนีลุกขึ้นมาทำวิจัย ปรับวิธีคิด วิถีทำนา ให้สอดรับน้ำท่วม-แล้งที่ต้องเผชิญทุกปี

แก่แต่กาย เก๋าความรู้ อุตสาหกรรมยานยนต์จ้างผู้สูงอายุมากขึ้น

ผู้สูงอายุพอถึงวัย 60 ปีแล้วมีทางเดียวคือต้องเกษียณจากงานเท่านั้นหรือ ยังมีทางออกอื่นอีกไหมที่ไม้ใกล้ฝั่งจะเลือก เพราะพวกเขามีทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เปี่ยมล้น

กีรออาตี เครื่องมือการเรียนอัล-กุรอานด้วยหัวใจ

สำหรัชชาวมุสลิมนั้น การฝึกฝนภาษาเพื่อให้เข้าใจหลักคำสอนของอัล-กุรอาน ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีความสำคัญในศาสนาอิสลามเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่งในการใช้ชีวิต การเรียนภาษาเพื่อให้สามารถอ่านอัล-กุรอานได้ จะเป็นประโยชน์ในแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักศาสนาต่อไป

00:00
00:00
Empty Playlist