Interview

ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ photo

ตรวจสอบอาหารนำเข้า ไปกับ น.สพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ

สินค้าประเภทอาหาร และเครื่องดื่มมีข้อควรระวังเรื่องวันหมดอายุ และการปนเปื้อน เพราะส่งผลต่อความปลอดภัย งานวิจัยจึงทำเก็บข้อมูลการดำเนินงานเพื่อแนะจำนวนการเก็บตัวอย่างอาหารนำเข้า

คงศักดิ์ ศรีแก้ว

ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ วิจัยตอบโจทย์ท้องถิ่น

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทย เราบริโคข้าวเป็นอาหารหลักมานานแล้ว ถึงขนาดมีคำพูดทักทายที่ติดปากกันว่า “กินข้าวมาหรือยัง”

ดรรชนี เอมพันธุ์

อนาคตสิมิลัน บนสมดุลของการท่องเที่ยว

สิมิลันเป็นทะเลในฝันของทุกคน แต่จะเป็นแบบนี้ได้อีกไม่นาน หากมีจำนวนนักท่องเที่ยวชุกจนถึง 7,000 คนต่อวัน แล้วอย่างนี้สิมิลันจะรับไหวได้อย่างไร

สมชัย จิตสุชน

มาตรฐานรายได้ขั้นต่ำ เห็นทุกความสำคัญของรายจ่าย

การใช้เส้นความยากจนมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปี ไม่เพียงพอกับสังคมไทยที่มีรายได้และความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ถึงเวลาหามาตรฐานใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนไทย

การเลี้ยงผึ้ง (ศาสตร์+ศิลป์) ไม่ง่าย

การศึกษาครั้งนี้พวกเราตามไปศึกษาและรู้จักผึ้ง และน้ำผึ้งจากในห้องวิจัย จนถึงสวนลำไยที่เกษตรกรเลี้ยงผึ้งกันเลยทีเดียว เพื่อหาคำตอบว่าเกษตรเลี้ยงผึ้งอย่างไร ให้ได้น้ำผึ้งแท้ คุณภาพดี

00:00
00:00
Empty Playlist