Documentary

EEC – ลดหรือเพิ่มความเหลื่อมล้ำ?

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) เป็นนโยบายสำคัญของประเทศในฐานะที่เป็นโครงการนำร่อง Thailand 4.0 แต่ในขณะเดียวกันการพัฒนา EEC อาจเป็นการตอกย้ำความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาที่ไม่สมดุลของประเทศไทยได้ด้วยเช่นกัน

การศึกษานอกระบบไทย – ปัญหาและทางออก

“ทำไมเราต้องเรียนหนังสือ ต้องไปโรงเรียน ?” ดูเหมือนจะเป็นคำถามยอดฮิตของเด็กจำนวนมาก การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เพราะหากคนในชาติได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจะส่งผลให้คนเหล่านั้นเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

คัดแบคทีเรียมาช่วยผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับประเทศไทยได้นะ

การค้นหาเทคโนโลยีสำหรับการนำไปพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างวัสดุชีวภาพทางเลือกมาทดแทนการใช้พลาสติกสังเคราะห์หรือพลาสติกปิโตรเลียม ในปัจจุบันมีความตื่นตัวอย่างมากในสังคมทั้งในด้านผู้ผลิต และผู้บริโภค เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตในทะเล

พลวัตการค้าชายแดนไทย-เมียนม่าร์

การพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของคนและสินค้า เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า พื้นที่ชายแดนแปรเปลี่ยนจากการเป็นพื้นที่ที่อยู่ไกลศูนย์กลางอำนาจรัฐ เป็นพื้นที่แห่งความหวังที่จะเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้คน พื้นที่ชายแดนจึงเป็นพื้นที่ที่ดึงดูดให้มีการเคลื่อนย้ายทั้งผู้ประกอบการ ทุน และแรงงาน เกิดการค้าขายแลกเปลี่ยน ติดต่อกันระหว่างคนต่างเขตแดน

การมีบุตรกับความเปราะบางของผู้หญิง

ทำไมในปัจจุบันผู้หญิงจึงไม่อยากมีลูก คุณทราบหรือไม่ว่าทำไม ? แม้ความเป็นแม่จะนำมาซึ่งความสุขที่ได้ดูแลลูก แต่ในขณะเดียวกันความเป็นแม่ก็ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องยอมสูญเสียโอกาสหลายอย่างในชีวิตไป จนคุณเองก็อาจคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

นวัตกรรมการสอนที่ลดความเหลื่อมล้ำแต่เพิ่มความสุขทางการศึกษา

การจะผลักดันประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี อาจต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบันขณะ แล้วคุณจะพบว่าไม่มีใครไม่มีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้  

00:00
00:00
Empty Playlist