Documentary

ลดขนาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวัสดุไดอิเล็กตริกจิ๋ว

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมีขนาดเล็กลงอย่างมาก และยังคงมีแนวโน้มที่เล็กลงไปอีกเรื่อยๆ แต่การจะทำให้อุปกรณ์ยังคงประสิทธิภาพที่สูง แม้ว่าขนาดจะเล็กลง จำเป็นต้องใช้วัสดุเก็บประจุที่มีศักยภาพสูงๆนั่นเอง บทความนี้จะถ่ายทอดการออกแบบและนวัตกรรมการประดิษฐ์วัสดุเซรามิกให้มีขนาดเล็กที่เป็นวัสดุไดอิเล็กตริก ให้มีความสามารถในการเก็บประจุได้มากขึ้น นวัตกรรมการผลิตวัสดุดังกล่าวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในบทความนี้

วัสดุพอลิเมอร์ห่อหุ้มช่วยระบบนำส่งสาร

ระบบนำส่งสารสำคัญ…. ระบบการนำส่งตัวยาสำคัญ….. ผ่านสภาวะที่แตกต่างกันไป ไปยังพื้นที่ที่ชอบน้ำ หรือไม่ชอบน้ำ เป็นสิ่งที่นักพัฒนาวัสดุศาสตร์ ได้พยายามพัฒนาขึ้น ให้กับผู้ใช้งานโดยเฉพาะวงการด้านการแพทย์ เพื่อช่วยในการรักษา และการตรวจวิเคราะห์โรค แต่วัสดุพอลิเมอร์ที่นำมาใช้ในการห่อหุ้มนี้เขาทำกันอย่างไร และมีคุณสมบัติอย่างไร สามารถติดตามอ่านจากบทความนี้

วัสดุเพียโซอิเล็กทริก-เซรามิกเก็บเกี่ยวพลังงานไร้สารตะกั่ว

พลังงานที่อยู่ตามธรรมชาติล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานเพื่อนำพลังงานธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งการเก็บเกี่ยวพลังงานจากธรรมชาตินี้ ก็เปรียบเสมือนการเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อที่ว่าหลังเก็บเกี่ยวข้าวเหล่านั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้มากที่สุด เช่นเดียวกัน งานวิจัยนี้ที่ได้พัฒนาวัสดุเพียโซอิเล็กทริกที่เก็บเกี่ยวพลังงานจากการสั่น มาเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราได้ใช้กัน ร่วมค้นหาเกร็ดความรู้ กระบวนการพัฒนาตัวเก็บเกี่ยวพลังงานที่ทำได้ง่ายที่สุดกันจากบทความนี้

เทคโนโลยีสังเคราะห์วัสดุเรืองแสง ต่อยอดเทคโนโลยีอนาคต

อนาคตอุปกรณ์ภาพแสง หรือการสื่อสารที่มีแสงเข้ามาเกี่ยวข้องกำลังขยับปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนกำลังมองหาอุปกรณ์แสดงผลจอภาพ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ หรือมือถือ ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น มีความรวดเร็วมากขึ้น มีความคมชัดของภาพมากขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้น แต่วัสดุชนิดนั้นควรจะเป็นอะไรดี และผลิตมาอย่างไร ในบทความนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะมาในอนาคตก็เป็นได้

ประดิษฐ์ตัวริเริ่มปฏิกิริยา สู่การผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ระดับอุตสาหกรรม

กระแสลดการใช้พลาสติกกำลังตื่นตัวเป็นอย่างมากในปัจจุบัน แต่หากท่านจำเป็นต้องใช้พลาสติก…. พลาสติกย่อยสลายได้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบ หรือลดการทำร้ายสิ่งแวดล้อมลงได้บ้าง บทความนี้จะพาทุกท่านไปดูวิธีหนึ่งในการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ ที่อุตสาหกรรมในประเทศไทยอาจนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ในอนาคต

พัฒนาเมมเบรนพอลิเมอร์ประยุกต์ เพื่อเซลล์เชื้อเพลิงแห่งอนาคตราคาย่อมเยา

ทิศทางการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงในรูปแบบประยุกต์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้เมทานอลมาเติมใส่ในเชื้อเพลิงโดยตรง รวมถึงการใช้เมมเบรนประกอบกับสารอิเล็กโทรไลต์เป็นเซลล์เชื้อเพลิงอีกชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตามด้วยราคาปัจจุบันของเซลล์เชื้อเพลิงที่ยังสูงเกินกว่าคนทั่วไปจะจับต้องได้ ทำให้ยังไม่เหมาะสำหรับการนำมาใช้ได้อย่างแพร่หลาย ในงานวิจัยนี้พยายามเสนอตัวเลือกที่จะลดราคาของเซลล์เชื้อเพลิงด้วยการพัฒนาเมมเบรนที่มีความทนทาน ประสิทธิภาพสูง ลดการใช้วัสดุราคาแพงที่เป็นส่วนประกอบภายในเซลล์เชื้อเพลิงลง อีกทั้งยังเป็นการทดแทนการใช้เมมเบรนจากต่างประเทศได้อีกด้วย วัสดุเมมเบรนชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพขนาดไหน และผลิตขึ้นมาอย่างไรสามารถติดตามได้จากบทความนี้

00:00
00:00
Empty Playlist