Documentary

โรคหายาก ความท้าทาย ที่ต้องเร่งวินิจฉัย

“กลุ่มโรคหายากส่วนใหญ่ เกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรรม ก่อให้เกิดความผิดปกติได้ตั้งแต่หัวจรดเท้า เพราะการสร้างและการทำงานของอวัยวะทุกส่วนของเราถูกกำหนดด้วยรหัสพันธุกรรม (Genetic code) ทั้งสิ้น โดยคาดว่าประชากรไทยทั้งประเทศราว 8% หรือมากกว่า 5 ล้านคน จะเป็นโรคใดโรคหนึ่งของโรคหายาก…ตัวคุณเองก็มีโอกาสเป็นโรคกลุ่มนี้ได้เช่นกัน

เติมความแข็งแรงให้ลำต้นอ้อยด้วยธาตุอาหาร (ซิลิคอน) ป้องกันแมลงศัตรูพืช

“อ้อย” ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลสามารถสร้างรายได้มากถึงกว่าปีละ 250,000 ล้านบาท (ในปี 2559) อ้อยเป็นพืชที่โตไว ไม่ต้องการการดูแลรักษามากและสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย อย่างไรก็ตามปัญหาที่สำคัญของเกษตรกรไร่อ้อยคือการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชจำพวก “หนอนกอลายจุดเล็ก” หนึ่งในวิธีการกำจัดคือการเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังเซลล์ของต้นพืช ด้วยอาหารเสริมจำพวกซิลิคอน แต่มีหลักการทำงานอย่างไร และควรใช้ปริมาณเท่าไหร่ บทความนี้มีคำตอบ…

สื่อสังคมออนไลน์…ขัดแย้ง คิดต่าง ให้สร้างสรรค์

จากการวิจัยพบว่าคนไทยส่วนมากเวลารับข่าวสารจากสื่อออนไลน์มักอ่านแล้วเชื่อเลยและส่วนใหญ่ก็พร้อมจะตัดสินคนอื่นในทันทีจากมาตรฐานถูกผิดของตนเอง มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นก่อนจะทำการตัดสินหรือแสดงความคิดเห็น …ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น บทความนี้มีคำตอบ

แก้ปัญหาการอ่านเขียนด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์

ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ มีนักเรียนไทยรวมถึงนักเรียนต่างด้าวจำนวนมากที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับวิธี “การจัดการเรียนรู้แบบโฟนิกส์” เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ตัวสะกด ซึ่งเป็นพื้นฐานเริ่มต้นที่สำคัญในการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ภายใน 1 ปี

ความพร้อมของชายฝั่งทะเลไทยในการเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน

จังหวัดชายฝั่งของไทยมีความพร้อมเพียงใดที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน เพื่อที่จะทราบถึงแนวโน้มของการพัฒนาว่าจังหวัดชายฝั่งของไทยมีความพร้อมที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงินมากแค่ไหนนั้น “ตัวชี้วัดเศรษฐกิจสีน้ำเงินระดับจังหวัด” เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

00:00
00:00
Empty Playlist