การเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจไทย

การเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจไทย

หลังจากกัญชาปลดล็อค ก็เกิดกระแสคนแห่สนใจที่จะทำธุรกิจการปลูกกัญชาอย่างแพร่หลายในไทย จนราวกับว่ากัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศ แต่ก็ยังเกิดคำถามมากมายว่า จุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหน ผลผลิตนำไปแปรรูปเป็นอะไร ลงทุนไปจะเจ็บตัวหรือเปล่า (และต้องไม่ผิดกฎหมาย)

ดังนั้นการศึกษาอุปสงค์และอุปทานจากต้นน้ำถึงปลายน้ำของธุรกิจการปลูกกัญชาจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อให้ภาครัฐตัดสินใจว่าไทยจะสนับสนุนการปลูกกัญชาในรูปแบบใดถึงคุ้มค่าและก่อประโยชน์มากที่สุด

โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจไทย
ผศ.ดร.รวิสสาข์ สุชาโต
ผศ.ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ
ดร.อัจฉรา ปทุมนากุล
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00
00:00
Empty Playlist