23_Web-Thumbnail คนไทยต้องได้กินปูม้านิ่ม

คนไทยต้องได้กิน “ปูม้านิ่ม”

ใครชอบกิน “ปูนิ่ม” บ้าง! กินก็ง่าย ไม่ต้องแกะให้วุ่น สวาปามไปเลยทั้งตัว แต่ถ้าถามว่า “ปูม้านิ่ม” เคยกินบ้างหรือยัง? หลายคนคงไม่แน่ใจ เพราะปูนิ่มที่เรากินกันบ่อยๆคือปูทะเลหรือปูดำ

กว่าจะได้ปูม้านิ่มสักตัวเป็นเรื่องยากลำบาก เพราะเมื่อปูลอกคราบจะแข็งเร็วมาก ต้องใช้กำลังคนสาวทั้งวันเพื่อดูว่าตะกร้าไหนปูลอกครอบ นี่เองที่ทำให้ปูม้านิ่มแพง
พาชมงานวิจัยใหม่ที่จะทำให้ปูม้านิ่มเป็นตลาดใหม่ที่สดใสของวงการอาหารทะเล

Research Cafe
โครงการพัฒนาระบบตรวจจับการลอกคราบปูม้านิ่มโดยอัตโนมัติเพื่อการผลิตปูม้าเชิงพาณิชย์
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล
รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
ดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
วาสนา อากรรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล
กฤษฎา พรหมสุทธิรักษ์สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

 

00:00
00:00
Empty Playlist