พลาสติกชีวภาพทางการแพทย์

พลาสติกชีวภาพทางการแพทย์ จากทีมวิจัย ม.เชียงใหม่

พลาสติกชีวภาพทางการแพทย์เป็นที่ต้องการมากในปัจจุบัน แต่ไทยล้วนต้องนำเข้าทั้งหมด เพราะใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยในการนำไปใช้ในผู้ป่วย

“ห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับใช้ทางการแพทย์” ใน ม.เชียงใหม่ เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีกระบวนการผลิตพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพทางการแพทย์ ที่ในอนาคตไทยอาจลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้

พลาสติกชีวภาพทางการแพทย์
รศ. ดร.วินิตา บุณโยดม กลุ่มวิจัยเคมีพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00
00:00
Empty Playlist