กรุงเทพเป็นศูนย์กลาง เกินไปหรือเปล่า

กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง เกินไปหรือเปล่า

กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของประเทศไทย จนกระทั่ง “เป็นศูนย์กลางมากเกินไป”

นี่จึงทำให้ไทยมีความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองหลวงและจังหวัดอื่น ๆ สูงที่สุดติดอันดับโลก เกิดการกระจุกตัวของประชากร และทรัพยากรอย่างมหาศาลทิ้งห่างจังหวัดอื่นเรื่อย ๆ

นี่จึงเป็นโจทย์ท้าทายของงานวิจัย “การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ” ที่ดึงข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลจากการสำรวจ และข้อมูลดาวเทียมมาประยุกต์ร่วมกัน ให้เห็นศักยภาพของเมืองรอง ที่จะเป็นศูนย์กลางใหม่ นอกเหนือกรุงเทพมหานคร

โครงการ “การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ”

ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

00:00
00:00
Empty Playlist