โบราณสถาน

อนุรักษ์โบราณสถาน แต่ไม่โบราณวิถี

อิฐทุกก้อนของโบราณสถาน ล้วนมีคุณสมบัติไม่เหมือนกับวัสดุที่เราคุ้นเคยในปัจจุบัน
นอกจากการบูรณะซ่อมแซมให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ยังต้องแม่นยำตามหลักศิลปศาสตร์และประวัติศาสตร์ด้วย

นี่จึงเป็นภารกิจสำคัญที่เราควรมี “ฐานข้อมูลดิจิทัล” ที่รวบรวมโครงสร้างโบราณสถานไทย เพื่อการอนุรักษ์และต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมใหม่จากมรดกของเรา

ยิ่งศึกษาเรื่องโบราณมากแค่ไหน เราต้องยิ่งไฮเทคมากขึ้นเท่านั้น

โครงการพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 3 มิติ เพื่อการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและการรักษามรดกทางวัฒนธรรม
รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
รศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:00
00:00
Empty Playlist