Thai Education

4 ฉากทัศน์การศึกษาไทยในอีก 20 ปี!

อีก 20 ปีข้างหน้า เด็กไทยจะเรียนกันแบบไหน?

ยิ่งเรียนออนไลน์กันมากขึ้น ก็เริ่มเห็นปัญหาชัดขึ้นเรื่อย ๆ แถมนักเรียนในครอบครัวที่มีรายได้น้อย ก็ยังเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาอีก

แล้วแบบนี้ การเข้าถึงโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอาชีพของคนไทย จะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตเร็ว ๆ นี้ และอีก 20 ปีข้างหน้า

“ประเทศไทยในอนาคต : การศึกษาไทย” ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดโดย ทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
00:00
00:00
Empty Playlist