3DMed วางแผนผ่าตัดปลอดภัยด้วยการพิมพ์ 3 มิติ

3DMed วางแผนผ่าตัดปลอดภัยด้วยการพิมพ์ 3 มิติ

ทุกวันนี้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติมีรายละเอียดลึกซึ้ง สามารถพิมพ์อวัยวะของผู้ป่วยเพื่อนำออกมาดูเป็นโมเดล 3 มิติขนาดจริงให้มาอยู่ในมือแพทย์ได้ นี่จึงทำให้แพทย์วางแผนการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในความผิดพลาด และในอนาคตสามารถพิมพ์อวัยวะจากเซลล์ของผู้ป่วยเพื่อทดแทนอวัยวะเดิมในร่างกาย

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) วิจัยร่วมกับแพทย์ด้านศัลยกรรมชั้นนำของประเทศ โดยใช้การพิมพ์ 3 มิติช่วยในการตัดสินใจการผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพ

โครงการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์โดรนแปรอักษร
พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคโครงการ 3DMed การสร้างแบบจำลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินโครงการ ดร. เจน ชาญณรงค์
โชคชัย ยิ่งวิวัฒนพงษ์ ผู้จัดการแผนก 3DMedมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
00:00
00:00
Empty Playlist