โอเอซิสที่มีชีวิตของกรุงเทพ

โอเอซิสที่มีชีวิตของกรุงเทพ

โอเอซิสที่มีชีวิตของกรุงเทพ! มันอยู่ที่ไหนล่ะ?

คุณยังสามารถชมวิถีชีวิตริมคลองและธรรมชาติที่สวยงามได้ในกรุงเทพฯ เมื่อนักวิจัยและคนในพื้นที่ลุกขึ้นมาทำงานวิจัยที่มีชีวิต สร้างสีสันให้ริมคลองมีลมหายใจอีกครั้ง

3C Project (Cycling – Canal – Community)
ดร.กัญจนีย์ พุทธิเมธี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:00
00:00
Empty Playlist