November 10, 2021

BPSD

สูงวัยไม่จำเป็นต้อง “สมองเสื่อม”

สังคมไทยมักคิดว่า “ผู้สูงอายุกับโรคสมองเสื่อม” เป็นของคู่กัน คนแก่มักหลง ๆ ลืม ๆ เป็นเรื่องธรรมดา แต่จริง ๆ แล้ว ผู้สูงอายุทุกคนไม่จำเป็นที่ต้องเป็นโรคสมองเสื่อม เพราะสามารถคัดกรองได้ โดยเฉพาะอาการแบบ BPSD

Thai Education

4 ฉากทัศน์การศึกษาไทยในอีก 20 ปี!

อีก 20 ปีข้างหน้า เด็กไทยจะเรียนกันแบบไหน? ยิ่งเรียนออนไลน์กันมากขึ้น ก็เริ่มเห็นปัญหาชัดขึ้นเรื่อย ๆ แถมนักเรียนในครอบครัวที่มีรายได้น้อย ก็ยังเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาอีก

00:00
00:00
Empty Playlist