July 24, 2021

อัตราภาษีที่แท้จริงของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ความเป็นธรรมในกิจกรรมการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่าควรมีทิศทางเป็นอย่างไรถึงสามารถเรียกว่าเป็นธรรมอย่างแท้จริง คนต่างจังหวัดก็ย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยหางานทำ สิ่งเหล่านี้ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเนื่องจากมีทั้งคนที่รวยที่สุดและคนที่จนที่สุดอยู่ร่วมกัน แล้วเกิดความเป็นธรรมจากการเก็บภาษีในสังคมจริงหรือไม่

เศรษฐกิจสีน้ำเงินของไทย: เดินอย่างไรให้ถึงความยั่งยืนทางทะเล

ทรัพยากรทางทะเลก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนจำนวนมากในระบบเศรษฐกิจ แต่พื้นที่เหล่านี้ขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทำให้ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรมลง การนำหลักคิดเขตเศรษฐกิจสีน้ำเงินเข้ามาเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน จึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องผลักดันให้เกิดนโยบายที่เหมาะสมต่อไป

จากคนป่วยแห่งเอเชียสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลก: เส้นทางการพัฒนาอันยาวนานของจีนสู่ China Dream

ปัจจุบันความพยายามของผู้นำหลายสมัยได้ผลักดันให้จีนขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในที่สุด และผู้นำจีนในปัจจุบันยังคงต่อยอดความสำเร็จดังกล่าว เพื่อไปให้ถึง China Dream ในปี 2049 และเพื่อสร้างชาติจีนให้กลับสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง

00:00
00:00
Empty Playlist