May 19, 2021

โบราณสถาน

อนุรักษ์โบราณสถาน แต่ไม่โบราณวิถี

อิฐทุกก้อนของโบราณสถาน ล้วนมีคุณสมบัติไม่เหมือนกับวัสดุที่เราคุ้นเคยในปัจจุบัน นอกจากการบูรณะซ่อมแซมให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ยังต้องแม่นยำตามหลักศิลปศาสตร์และประวัติศาสตร์ด้วย

Spray

“เพิ่มเกราะให้หน้ากาก” สเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้า

“หน้ากากผ้า” ยังเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับ COVID-19 เพราะราคาถูก ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง แต่ประสิทธิภาพการกรองอาจไม่เพียงพอในการกรองอนุภาคขนาดเล็กมากในอากาศ

คน เมือง ขยะ

คน-เมือง-ขยะ วิกฤตภูเขาขยะล้นเมือง

ภูเขาที่มนุษย์ร่วมกันสร้างส่งกลิ่นเหม็นไกลนับ 20 กิโลเมตร ภูเขาหน้าตาพิลึกอัดแน่นไปด้วยขยะนานาชนิดปราศจากการคัดแยก กลายเป็นอนุสรณ์ของความล้มเหลวที่มนุษย์มีต่อสิ่งแวดล้อม ยิ่งนับวันเรายิ่งสร้างภูเขาขยะมากขึ้นในทุก ๆ จังหวัดของประเทศ

จิ้งหรีด

จิ้งหรีด จะพาลูกอีสานกลับบ้าน

เสียงหริ่ง ๆ ของ “จิ้งหรีด” อาจเป็นเสียงร้องเรียกลูกอีสานให้กลับบ้านเกิด! งานวิจัยจากรั้ว ม.ขอนแก่น ที่ยกระดับผู้ผลิตให้พร้อมรับมือตลาดที่เปิดกว้างเรื่อย ๆ ในอนาคต เพราะจิ้งหรีดจะเป็น “โปรตีนที่ทั่วโลกต้องการ”

00:00
00:00
Empty Playlist