March 12, 2021

เก่า-ใหม่ หลงใหลอุทัยธานี

อุทัยธานี จังหวัดเล็ก ๆ ริมแม่น้ำสะแกกรัง รุ่มรวยไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดวิถีชีวิตของคนในอดีตสู่คนปัจจุบันได้อย่างไร้รอยต่อ

00:00
00:00
Empty Playlist