August 24, 2020

ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง วิศวกรรมอาหารไม่ควรหยุดอยู่กับที่

สถานการณ์โลกแปรผัน ทำให้ความมั่นคงทางอาหารสั่นคลอน วิศวกรรมอาหารจะเข้ามาตอบโจทย์เพื่อให้คนในสังคมมีอาหารอย่างยั่งยืน

เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีน

เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีน

ถ้าหลังพ้น Covid-19 ไปแล้ว ประเทศไทยยังจำเป็นต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนอีกครั้ง นี่จะเป็นโอกาสใหม่หรือไม่ ที่เราจะใช้เวลานี้ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว

ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์

คนกล้าคืนถิ่น ภารกิจพาหนุ่มสาวกลับบ้าน

เรากำลังเห็นเทรนด์คนรุ่นใหม่กลับไปทำเกษตร แต่ต้องยอมรับว่า คนส่วนหนึ่งโลกสวย คิดว่าทำกันง่ายๆ ดังนั้นเวลาเวลาเจอปัญหา จะถอดใจและท้อแท้

รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง

รักษาระยะห่างทางสังคมด้วย AI

CiRA Core (ซีร่าคอร์) นวัตกรรม Software + Controller ที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มนักวิจัยไทยสามารถดัดแปลงให้ช่วยเตือนรักษาระยะห่างทางสังคม ด้วยระบบการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning)

00:00
00:00
Empty Playlist