July 25, 2020

แนวทางการยกระดับศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่

ไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากรังที่ห่อหุ้มดักแด้ไหม โดยไหมที่คนทั่วไปรู้จักกัน ได้แก่ ไหมหม่อน ซึ่งกินใบหม่อนเพียงอย่างเดียวเป็นอาหาร มนุษย์นำเส้นใยไหมหม่อนมาทำเครื่องนุ่งห่มยาวนานกว่า 4,000 ปี โดยไหมหม่อนมีลักษณะ เงา แวววาว เรียบเนียนและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง นอกจากไหมหม่อนแล้วยังมี “ไหมป่า” ที่ให้เส้นใยมาใช้ประโยชน์ในการทำเครื่องนุ่งห่มและไม่จำเป็นต้องใช้ใบหม่อนเป็นอาหาร ได้แก่ ไหมทาซาร์ ไหมมูก้า และไหมอีรี่ เป็นต้น

00:00
00:00
Empty Playlist