July 22, 2020

ออกแบบแผ่นยางปูพื้น สื่อความหมายนำทางแก่ผู้พิการทางสายตา

แผ่นยางนำทางผู้พิการทางสายตามีหลากหลายรูปแบบ และไม่มีการกำหนดมาตรฐานอย่างแท้จริง แต่ขั้นตอน หรือวิธีการให้ได้มาซึ่งมาตรฐานต้องทำอย่างไรกันบ้าง ต้องมีการคำนึงถึงเรื่องแวดล้อมอะไรเพิ่มบ้าง ทุกท่านสามารถติดตามได้จากงานวิจัยนี้กัน

ไททาเนียมไดออกไซด์กับการป้องกันการหมองของเครื่องประดับเงิน

ประเทศไทยได้กลายเป็นผู้นำของโลกด้านการผลิตเครื่องประดับเงิน โดยมียอดการส่งออกเครื่องประดับเงินไปยังตลาดโลกเป็นจำนวนมาก จนได้รับการยอมรับว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของเครื่องประดับเงิน (World Capital for Silver Jewelry)

00:00
00:00
Empty Playlist