May 17, 2020

pisa photo

การรู้การอ่านแบบ PISA จำเป็นแค่ไหน และทำไมเด็กไทยต้องรู้อ่านให้เป็น

ปัญหาการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนไทย พบว่าการสอนการอ่านของครูโดยเน้นการบรรยายอาจส่งผลต่อผู้เรียนในทางลบ เช่น ไม่ใช้กลวิธีในการอ่าน ไม่ทราบความหมายของคำศัพท์ หรือผู้เรียนไม่สามารถตีความบทอ่านได้

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

รักแท้บนไซเบอร์มีจริงไหม เผลอๆ อาจเจอ Romance scam แทน

เมื่อใครๆ ก็อยากมีโปรไฟล์ดีในโลกโซเชียล แต่หารู้ไม่ว่ายิ่งเราเปิดเผยตัวตนให้คนอื่นเห็นมากเท่าไร พวกเขาสามารถนำข้อมูลของเรามาวิเคราะห์ หาจุดอ่อน ไปจนถึงหลอกลวงเราได้

00:00
00:00
Empty Playlist